Diplomerad Ängla kurs- Angelic Reiki

I Angelic Reiki arbetar du hand i hand med Änglarna för att få en av de högsta formerna av healing till individer, grupper och planeten. Änglar är kosmiska krafter som existerar utanför de olika dimensionerna som vi känner dem. Genom deras vägledning och den helande konsten Angelic Reiki, kan vi positivt påverka energisystemet hos en individ eller grupp. Angelic Reiki har förmågan att överskrida tid och rum och hjälpa till att avsluta spår av det förflutna på cellulär nivå

Angelic Reikis initieringar sker direkt från Änglarna, det säkerställer den yttersta rena initieringen. Med dessa initieringar blir Angelic Reiki en komplett terapi, ett system som omfattar metoder för rengöring av icke balanserande energier i den fysiska, känslomässiga, mentala nivån, i tidigare liv, i den genetiska koden. Samt från våra förfäders negativa programmering och blockeringar i många olika dimensioner.

Med Angelic Reiki får vi ett verktyg att tränga igenom tid och rum och de healers som vill arbeta med änglarna med denna djupa terapi, gör en extraordinär service inte bara till mänskligheten utan också till sig själva.

Angelic Reiki 1 & 2   Fredag eftermidag + lö, sö

Denna workshop kommer att ge dig den perfekta gåvan. Det kan vara att stödja ditt egna personliga helande och din andliga resa. Det kan vara att öppna upp gåvor och andliga färdigheter, det kan avslöja ditt dharma (manifestation av verkligheten) och ditt livs syfte. Det kan vara så att du kan hjälpa familj och vänner eller börja din väg som professionell healer eller lärare så att du kan dela med dig till andra. Det kanske förändrar ditt liv totalt. Du kanske inte vet, men din själ vet varför du har vägletts hit. Det kommer att förändra ditt DNA, dina celler och molekyler och aktivera din ljuskropp. Det kommer att möjliggöra för dig att smälta ihop bättre med Änglarnas kungarike av ljus.

Denna workshop innehåller

· Två angelic reiki reningar och initieringar

· En ärkeängels initiering och välsignelse

· En definition och förståelse av Angeli Reikis energis natur

· Principerna hur man renar och tillägnar ett utrymme för helande

· Sex helande metoder inklusive hur man helar sig själv och distanshelande

· Fyra tillfällen där man byter och övar helande på varandra

· Hur man renar och tonar in kristaller

· Lagarna om helande enligt den gudomliga hierarkin som Djwhal Khul har gett oss.

Investering: 3.900 kr

Angelic Reiki 3 & 4  Fredag eftermiddag + lö, sö

”Syftet med workshopen är att ge dig en insikt i Master energin i detta system. Det kommer att hända på det mest perfekta sättet för dig. Kevin och jag rekommenderar att du är öppen för det som kommer att uppenbaras för dig. Vår värld är en stor lekplats och dessa initieringar är inte för att du ska bli god eller andligt perfekt, som människor ofta tror, utan det handlar om att acceptera och erkänna att vi alla, var och en, fullständigt skapar våra liv och att acceptera detta Mästerskap med det personliga ansvar och den självkännedom som detta medför.” -Christine Core”.

Innehåll

· Anledning till och hur man renar öppnar och stänger en workshop

· Ärkeänglars och änglars energis natur

· Grundande meditation och meditation för den kännande kroppen

· Renande och initiering till Angelic Reiki 3:e graden

· Renande, borttagning av entiteter och initiering till Angelic Reiki 4:e graden

· Initiering till Änglarnas stråle

· Ärkeänglarnas mästarinitiering

· Tre byten av helande

Investering: 4 100 kr

Profisionella utövarens Workshop

Syftet med denna workshop är att utrusta dig med en fantastisk energi på ett professionellt sätt.

Denna workshop är i två delar. 

Del 1 fokuserar på den andliga principen som är inblandad i Angelic Reiki som en helande modalitet. 2 dagar

Del 2 omfattar praktiska och andliga aspekterna av att vara en healer. För den som redan är en erfaren utövare/har ett företag kan en ansökan göras för att utelämna en del 2.

Certifikat ges endast när ett avtal har undertecknats om att man erkänner den etik som ingår i Angelic Reiki.

Del 1 kursplan

· Ett renande och en rening från väsen

· Två initieringar till Angelic Reiki 4 och Nivån 3 och 4, Ärkeänglarnas initiering med den mäktiga Sarim.

· Två nya helande metoder, ”Helande av den eteriska kroppen” och ”Sfäriskt helande”.

· Information om de två typerna av helande som används i Angelic Reiki, Magnetiskt- och Radiatoriskt helande.

· Att arbeta med den kännande kroppen.

· Återblick om hur man renar och tillägnar ett utrymme, och syftet och meningen med detta i en helandesituation.

· Att hela in i döden och en förståelse av döden och dödsprocessen.

· Sjukdomens natur och dess konsekvenser i en helande situation.

· Helandesessionen:

· Sekretess

· Varaktighet

· Kunskap att kunna lyssna och kommunicera.

· Feed back

· Hur vi förhåller oss till klienter som äter mediciner.

Del 2 täcker de praktiska och andliga frågor som är inblandade i att vara en Professionell Utövare.

Det är inte bara det vardagliga som behöver förstås utan också de esoteriska och andliga principerna som finns bakom var och en av dessa områden.

Hur djupt företagsfrågor täcks under kurser beror på lärarens specialistkunskaper. Det viktiga är att få en förståelse för de andliga aspekter som är involverade.

Diplom ges av din Master Teacher.

Investering: 5 700 kr

Angelic Reiki Master Teacher

Allt du behöver för att lära ut Angelic Reiki till andra. 

Förkunskaper: AR 1 & 2, AR 3 & 4 och Profesionella utövare workshops.

”Detta kommer att hända på det mest perfekta sättet för dig. Kevin och jag rekommenderar att du bara är öppen för det som kommer att uppenbaras för dig. Vi tackar dig för att du är villig att omfamna lärarrollen, och vet att det kommer att föra med sig mycket välsignelser både under ditt liv på jorden och i andra dimensionella riken. Ditt mänskliga medvetande kanske inte helt och fullt förstår den stora service som du gör, men det kommer att ses ”ovanifrån”. Chrisitne Core

Innehåll:

· Initiering

· Meditation med Tree of Lifes ärkeänglar

· Ärkeängels master initiering

· Hur man startar som lärare

· Praktiska råd om workshops

· Praktisk info och vägledning för att leda en helandepraktik

· Vägledning om att hålla initieringar, reningar och reningar från väsen

· Övriga frågor mm

Certifikat ges efter avslutad kurs.

Investering: 5 700 kr