PLANERADE KURSER

Samtliga kurser hålls i min lokal på Landsvägsgatan 32 i Malmköping.

Mer information om kurserna hittar du under kurs sidan.

OBS anmälan till kurser skall ske senast 14 dagar innan kursstart.

Reiki 1&2
(Kvällskurs)

Reiki 1 & 2 

Reiki är en Japansk energimedicin som ger dig verktyg till att ge dig själv och andra djup avslappning, stressreducering och lägger grund för kroppens förmåga till självläkning.

Kursern bidrar även till din egna personliga och andliga utveckling, till din fysiska, mentala och emotionella läkning samt utvecklar din intuitiva förmåga. Reikin ger dig tekniker, verktyg och metoder för andlig utveckling.

Kvällarna är en kombination av undervisning, teori, demonstrationer, praktik och samtal i grupp.

Kursens innehåll:

Vad är energi
Reiki – vad är det och hur fungerar det
Reikins historia
Reikins filosofi och etik
Meditationer och övningar för avslappning, närvaro och ökat energiflöde
Handpositionerna för en Reikibehandling – att ge och ta emot en behandling
Intuitiv behandling
Självbehandling med Reiki
Användningsområden för Reiki
Distans Healing m.m
Hälso- och sjukvårdslagens förordningar rörande Reiki och annan komplementärmedicin
Initiering till Reiki 1 och 2
Diplom

Tisdagar kl 18.00 – 20.30
6 Tillfällen
17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11   

Investering: 500 kr/tillfälle
Vid förskottsbetalning av hela kursen 2 700 kr (10% rabatt).

1 helg

Professionella utövare

Syftet med denna workshop är att utrusta dig med en fantastisk energi på ett professionellt sätt.

Denna workshop är i två delar. 

Del 1 fokuserar på den andliga principen som är inblandad i Angelic Reiki som en helande modalitet. 2 dagar

Del 2 omfattar praktiska och andliga aspekterna av att vara en healer. För den som redan är en erfaren utövare/har ett företag kan en ansökan göras för att utelämna en del 2.

Certifikat ges endast när ett avtal har undertecknats om att man erkänner den etik som ingår i Angelic Reiki.

Del 1 kursplan

· Ett renande och en rening från väsen

· Två initieringar till Angelic Reiki 4 och Nivån 3 och 4, Ärkeänglarnas initiering med den mäktiga Sarim.

· Två nya helande metoder, ”Helande av den eteriska kroppen” och ”Sfäriskt helande”.

· Information om de två typerna av helande som används i Angelic Reiki, Magnetiskt- och Radiatoriskt helande.

· Att arbeta med den kännande kroppen.

· Återblick om hur man renar och tillägnar ett utrymme, och syftet och meningen med detta i en helandesituation.

· Att hela in i döden och en förståelse av döden och dödsprocessen.

· Sjukdomens natur och dess konsekvenser i en helande situation.

· Helandesessionen:

· Sekretess

· Varaktighet

· Kunskap att kunna lyssna och kommunicera.

· Feed back

· Hur vi förhåller oss till klienter som äter mediciner.

Del 2 täcker de praktiska och andliga frågor som är inblandade i att vara en Professionell Utövare.

Det är inte bara det vardagliga som behöver förstås utan också de esoteriska och andliga principerna som finns bakom var och en av dessa områden.

Hur djupt företagsfrågor täcks under kurser beror på lärarens specialistkunskaper. Det viktiga är att få en förståelse för de andliga aspekter som är involverade.

Diplom ges av din Master Teacher.

Investering: 6 600 kr

1 – 3 november 2024   

Investering: 6.600 kr.

1 helg

Angelic Reiki Master Teacher

Allt du behöver för att lära ut Angelic Reiki till andra. 

Förkunskaper: AR 1 & 2, AR 3 & 4 och Profesionella utövare workshops.

”Detta kommer att hända på det mest perfekta sättet för dig. Kevin och jag rekommenderar att du bara är öppen för det som kommer att uppenbaras för dig. Vi tackar dig för att du är villig att omfamna lärarrollen, och vet att det kommer att föra med sig mycket välsignelser både under ditt liv på jorden och i andra dimensionella riken. Ditt mänskliga medvetande kanske inte helt och fullt förstår den stora service som du gör, men det kommer att ses ”ovanifrån”. Chrisitne Core

Innehåll:

· Initiering

· Meditation med Tree of Lifes ärkeänglar

· Ärkeängels master initiering

· Hur man startar som lärare

· Praktiska råd om workshops

· Praktisk info och vägledning för att leda en helandepraktik

· Vägledning om att hålla initieringar, reningar och reningar från väsen

· Övriga frågor mm

Certifikat ges efter avslutad kurs.

 

Investering: 6 600 kr

22 – 24 november 2024   

Investering: 6.600 kr.

1 helg

Angelic Reiki 1 & 2

Denna workshop kommer att ge dig den perfekta gåvan. Det kan vara att stödja ditt egna personliga helande och din andliga resa. Det kan vara att öppna upp gåvor och andliga färdigheter, det kan avslöja ditt dharma (manifestation av verkligheten) och ditt livs syfte. Det kan vara så att du kan hjälpa familj och vänner eller börja din väg som professionell healer eller lärare så att du kan dela med dig till andra. Det kanske förändrar ditt liv totalt. Du kanske inte vet, men din själ vet varför du har vägletts hit. Det kommer att förändra ditt DNA, dina celler och molekyler och aktivera din ljuskropp. Det kommer att möjliggöra för dig att smälta ihop bättre med Änglarnas kungarike av ljus.

Denna workshop innehåller

· Två angelic reiki reningar och initieringar

· En ärkeängels initiering och välsignelse

· En definition och förståelse av Angeli Reikis energis natur

· Principerna hur man renar och tillägnar ett utrymme för helande

· Sex helande metoder inklusive hur man helar sig själv och distanshelande

· Fyra tillfällen där man byter och övar helande på varandra

· Hur man renar och tonar in kristaller

· Lagarna om helande enligt den gudomliga hierarkin som Djwhal Khul har gett oss.

Två tillfällen: 2 – 4 Augusti och 26 – 27 oktober

Investering: 4 500 kr

1 helg

Angelic Reiki 3 & 4

Denna workshop kommer att ge dig den perfekta gåvan. Det kan vara att stödja ditt egna personliga helande och din andliga resa. Det kan vara att öppna upp gåvor och andliga färdigheter, det kan avslöja ditt dharma (manifestation av verkligheten) och ditt livs syfte. Det kan vara så att du kan hjälpa familj och vänner eller börja din väg som professionell healer eller lärare så att du kan dela med dig till andra. Det kanske förändrar ditt liv totalt. Du kanske inte vet, men din själ vet varför du har vägletts hit. Det kommer att förändra ditt DNA, dina celler och molekyler och aktivera din ljuskropp. Det kommer att möjliggöra för dig att smälta ihop bättre med Änglarnas kungarike av ljus.

Denna workshop innehåller

· Två angelic reiki reningar och initieringar

· En ärkeängels initiering och välsignelse

· En definition och förståelse av Angeli Reikis energis natur

· Principerna hur man renar och tillägnar ett utrymme för helande

· Sex helande metoder inklusive hur man helar sig själv och distanshelande

· Fyra tillfällen där man byter och övar helande på varandra

· Hur man renar och tonar in kristaller

· Lagarna om helande enligt den gudomliga hierarkin som Djwhal Khul har gett oss.

2 – 4 Augusti

Investering: 4 700 kr.

1 helg

Maria Magdalena Gudinnehealing

Vill Du hitta Din väg – Fylla Dig själv med Kärlek – Så att alla som möter Dig bländas av Din Kärlek och Din person. Då är den här Kursen något för Dig.

Vill Du hitta Din väg – Fylla Dig själv med Kärlek – Så att alla som möter Dig bländas av Din Kärlek och Din person. Då är den här Kursen något för Dig.

”Nu är det dags att vi stärker den feminina Gudinne-energin tillsammans med Kristusenergin som får allt att ske – Det är den här kärleksfulla energin som öppnar Era hjärtan.”

Den Gudomliga feminina moderliga energin.

Eftersom den maskulina energin har dominerat mycket länge på jorden, är nu tiden inne för att den moderliga, mjuka, feminina omhändertagande energin kommer ner till oss för att balansera allt på vår jord. Den maskulina energin måste självklart finnas för att balans ska uppstå, där understöder Sananda med sin maskulina energi, men fokus ska vara på den feminina, vilket är viktigt i vår tid. Den gudomliga, feminina, moderliga energin är till för alla. Vi ska fokusera på den feminina.

Efter kursen

Du kan heala dig själv och andra både fysiskt och på distans.Diplomering efter godkänd/avslutad kurs.

 

12 – 13 oktober

Investering: 3 900 kr.