Maria Magdalena gudinne healing

Vill Du hitta Din väg – Fylla Dig själv med Kärlek – Så att alla som möter Dig bländas av Din Kärlek och Din person. Då är den här Kursen något för Dig.

Vill Du hitta Din väg – Fylla Dig själv med Kärlek – Så att alla som möter Dig bländas av Din Kärlek och Din person. Då är den här Kursen något för Dig.

”Nu är det dags att vi stärker den feminina Gudinne-energin tillsammans med Kristusenergin som får allt att ske – Det är den här kärleksfulla energin som öppnar Era hjärtan.”

Den Gudomliga feminina moderliga energin.

Eftersom den maskulina energin har dominerat mycket länge på jorden, är nu tiden inne för att den moderliga, mjuka, feminina omhändertagande energin kommer ner till oss för att balansera allt på vår jord. Den maskulina energin måste självklart finnas för att balans ska uppstå, där understöder Sananda med sin maskulina energi, men fokus ska vara på den feminina, vilket är viktigt i vår tid. Den gudomliga, feminina, moderliga energin är till för alla. Vi ska fokusera på den feminina.

Efter kursen

Du kan heala dig själv och andra både fysiskt och på distans.Diplomering efter godkänd/avslutad kurs.

Investering: 3900 kr

Denna kurs finns även som distanskurs. Mer info HÄR