Quan Yin gudinnekurs

Gudinnan Quan Yin

Namnet betyder ”Hon som hör världens rop/ljud”. Hon är skaparen av ljudet som belyser världen.

Quan Yin är bärare av Gudinnans och den Heliga Moderns aspekter i Buddhismen. Samma aspekter som bärs av Jungfru Maria i Kristendomen, och av Isis i den Egyptiska mytologin. Hon är den heliga Modern/Gudinnan, den feminina formen av Gud. Enligt buddhismen så är hon den kvinnliga Buddhan. Hon representerar den feminina aspekten i den manliga energin. Försynens Gudinna från Kina. Hon är den eviga beskyddaren av alla barn, hon representerar också medkänsla och kärlek. Hon hjälper till vid helande och renar platser som är utsatta för negativitet.

Quan Yin är en himmelsk bodhisattva (Bodhisattva – en varelse av upplysning som är kvar nära jorden, på Kinesiska är ordet Pú-sa) och en uppstigen mästare. Ett av hennes arbeten i den himmelska sfären är att sitta med i styrelsen för Karmats lagar. Quan Yin är en av de högsta upplysta ljusvarelserna som vakar över jorden.

Hon ses ofta avbildad bärande på upplysningens pärlor. Hon visas också lika ofta hälla en ström av healande vatten ”livets vatten” från en vas, genom detta vatten blir allt levande välsignat med inre frid/yttre fred. Vi kan även ofta se henne med en skål ris eller en pilkvist i sin hand, som en symbol för fertilitet & Gudomlig nektar. Draken – symbolen för hög andlighet, visdom och transformationens Gudomliga kraft visas ofta i kombination med nådens Gudinna.

Helg Kurs Gudinne Healing   Fredag eftermiddag + lö, sö

Kursen innehåller:

Meditationer och praktiska övningar:

Rening av ljuskanalen

Balansering av chakrana

Behandling för att ta hand om och balansera nervenergin

Harmonisera kroppen och assistera med centrering

Skanna & stimulera kalciumtillförseln i ryggraden

Healing

Distanshealing

Eteriska transplantationer

Karma healing.

Du får en Initering

Investering: 4 000 kr